Hakkımızda

Kalite Politikamız

GBTARIMPARK Belgelendirme Tic. Ltd. Şti. “07.12.2010 Tarih 27778 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik” ve “TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi – ürün , proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar” hükümlerini esas alarak tarım ürünleri belgelendirmeyi, bu kapsamda faaliyet yürüten kuruluşlar arasında önemli bir yer edinmeyi hedeflemiştir.

GBTARIMPARK Belgelendirme Kuruluşu olarak,

* Yasal uygulamaları, ulusal ve uluslararası standartları temel alarak,

* Araya hiçbir engel koymadan tüm müşterilere,

*Profesyonelce, mali, ticari ve siyasi baskı altında kalmadan tarafsız ve bağımsız olarak,

*Çıkar ilişkisine girmeden tüm tarafların memnuniyetine odaklanarak,

* Danışmanlık hizmeti vermeden sadece belgelendirme hizmetini,

* Eğitimli, nitelikli, kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren kadrolar ile sunmak,

* Belgelendirme hizmeti verilen kapsamlarda, gelişmeleri yakından takip ederek ilgili tarafları bilgilendirmek ve kendimizi sürekli geliştirmektir.

GBTARIMPARK üst yönetimi tarafsızlığını aşağıdaki gibi beyan ederek taahhüt altına almıştır.

GBTARIMPARK belgelendirme hizmeti verir. Belgelendirmeyle ilgilendirilebilecek diğer her türlü hizmet GBTARIMPARK’ın ilgi alanı dışındadır.

Ulusal ve uluslararası belglendirme kurallarının değişmez düsturu olan tarafsızlık ve faaliyetlerinde bağımsızlık GBTARIMPARK’ ın temel düsturudur.

Belgelendirme çalışmalarının yürütülmesinde mali kaynaklarını GBTARIMPARK kendi belgelendirme faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerle ve öz kaynaklarıyla karşılar, mali ilişkilerde çıkar çatışmasına yol açabilecek her türlü ihtimal göz önünde bulundurulur.

Belgelendirme faaliyetinde görev alan yönetici, personel ve komite üyeleri GBTARIMPARK bünyesindeki görevlerinde ticari ve mali baskılardan uzak olacağını ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalacaklarını beyan ederler.

GBTARIMPARK belgelendirme çalışmalarını tarafsızlık ilkelerine bağlılık yönüyle belgelendirmenin taraflarının temsilcilerinden oluşturulan tarafsızlık komitesine denetletir.

GBTARIMPARK belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığını engelleyebilecek her türlü riski tespit eder ve devamlı değerlendirir.

GBTARIMPARK belgelendirme hizmetlerini sunarken herkese eşit mesafededir. Hizmetlerinden faydalanmanın esasları prosedürlerinde belirlenmiştir. Belgelendirme hizmetlerinden faydalanmada ayrımcılık yoktur. Irk, din, dil, belli bir gruba mensubiyet hali belgelendirme talebinde öncelik teşkil etmez.