Yetkilerimiz

GBTARIMPARK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından İyi Tarım Uygulamaları Bitkisel Üretim alanında Yaş Meyve-Sebze ve Tarla Bitkileri alt kapsamında yetkilendirilmiş. Yetki belgesini görmek için tıklayınız.

Üreticinin doğru pazarlara yönelmesini sağlamak,

Bitkisel üretim alanındaki kontrol denetimlerini ve sertifikasyon hizmetleri yapmak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili yönetmeliklerine uygun olarak İyi Tarım Uygulamaları (GAP: Good Agricultural Practices) altında kontrol, denetim ve sertifikasyon hizmetleri vermek.

Türkiye’de İyi Tarım Uygulamalarının Durumu

Ülkemizde İyi Tarım Uygulamaları 08.09.2004’te “İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik” ile başlatılmış ise de temelleri çok daha eskilere dayanmaktadır. Cumhuriyet dönemi öncesinde bir kısım üretim parselleri ve ürünlerin (zeytin vb.) kayıt altına alınarak, izlenebilirlik ve kayıt sistemlerinin oluşturulması, İyi Tarım Uygulamaları’nın Türkiye’deki kökleri olarak kabul edilebilir. Buna ek olarak 1957 yılında yürürlüğe giren 6968 sayılı “Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu” ve bunlara ilişkin çıkarılan mevzuat İTU’nun ülkemizdeki temellerini oluşturmuştur.

İTU Yönetmeliği ,441 sayılı “Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 2. maddesinin (f) ve (h) bentlerine, 6968 sayılı “Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu nun 22. ve 24. maddelerine, 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun un 16. ve 24. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

08.09.2004 tarihinde 25577 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik, 27778 sayılı Resmi Gazetedeki yayınla 07.12.2010 tarihinde son halini almıştır.